De constructeur stelt alles in het werk om alsmaar betere auto’s en een alsmaar betere maatschappij te creëren om zo bij te dragen tot een duurzame maatschappij en klanten een aantrekkelijke mobiliteit te bieden. Het hoofd bieden aan milieu-uitdagingen zoals de opwarming van de aarde, luchtvervuiling en de dalende grondstofvoorraden en toenemende energiebehoeften, is cruciaal voor Toyota. ‘Milieu’ is een van de ankers in het productontwikkelingsproces van de constructeur, naast ‘veiligheid/gemoedsrust’ en ‘emotie’. Geëlektrificeerde voertuigen, die bijdragen tot een lager verbruik van brandstoffen en het gebruik van alternatieve brandstoffen promoten, zijn onmisbaar om de huidige milieuproblemen het hoofd te bieden. Daarom lanceerde Toyota in oktober 2015 de Toyota Environmental Challenge 2050, die als doel heeft de negatieve impact van de productie en de voertuigen zelf tot een minimum te beperken en zo bij te dragen tot een duurzame maatschappij. Wat de ‘almaar betere voertuigen’ betreft, heeft Toyota zich als doel gesteld om de CO2-uitstoot met 90 procent terug te dringen ten opzichte van het niveau van 2010. De aankondiging van vandaag is de centrale pijler van een engagement op middellange en lange termijn om die uitdaging tot een goed einde te brengen.